Układ kart

Próbując wróżyć z kart należy pamiętać, że ważna jest nie tylko wartość poszczególnych kart, ale też wszystko, co znajduje się pomiędzy nimi. W zwykłych kartach ogólnie piki ostrzegają o zdrowiu. W tym momencie trzeba bardzo skrupulatnie patrzeć na karty, które znajdują się w kolejnych miejscach, ponieważ może to być ostrzeżenie o złym stanie zdrowia albo wręcz odwrotnie. Mogą pokazywać, że zdrowie będzie w końcu w porządku. W przypadku koloru karo, informuje on o sferze finansowej w życiu. Jeśli chodzi o kolor kier, zwykle informuje o sytuacji sercowej, uczuciowej, która dotyczy nas samych lub kogoś bliskiego.
Często zdarzają się połączenia, dlatego warto sprawdzać dokładnie, czego dotyczą i co zrobić, by ustrzec się przed niebezpieczeństwem.